↑ Powrót do O mnie

Jak pracuję?

Metodyka, którą stosuję jest połączeniem szerokiej wiedzy i umiejętności IT wzbogaconych kursem trenerskim, który rozszerzył moje kompetencje o umiejętność nauczania dorosłych. Cały czas rozwijam swój warsztat o doświadczenia zdobyte w pracy trenerskiej i nauczycielskiej.

Jeżeli chodzi o przygotowanie zajęć – wszystko zależy od Państwa i zaistniałej sytuacji.

Przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych dostosowuję się do założeń i celów projektu, tak aby zostały one osiągnięte w 100%.

Abyście Państwo byli zadowoleni z efektów szkolenia, ważne by rozpoczęło się ono jeszcze zanim wejdziemy na salę szkoleniową i musi składać się z następujących elementów:

  • analizy potrzeb szkoleniowych (należy określić potrzeby i cele na poziomie organizacji, na poziomie grup pracowniczych oraz na poziomie jednostki)

  • opracowania tematyki szkolenia (opartej o analizę potrzeb)

  • opracowania materiałów szkoleniowych (dostosowanych do potrzeb uczestników szkolenia i treści szkolenia)

  • przeprowadzenia szkolenia (zgodnie z założeniami i wskazanymi celami)

  • przeprowadzenia ewaluacji szkolenia (ankiety zadowolenia uczestników i zleceniodawcy)

  • wsparcia poszkoleniowego dla uczestników szkolenia (opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Klientem)

Nie podejmuję się zleceń ani projektów, w których jedynym kryterium wyboru jest cena szkolenia lub godziny szkoleniowej. Moja oferta skierowana jest do firm, instytucji i osób, dla których profesjonalizm i skuteczność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności są priorytetem.

Jeżeli chcemy razem stworzyć szkolenie „szyte na miarę” i dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, należy mu poświęcić czas przed i po wizycie na sali szkoleniowej. Kierując się tylko i wyłącznie minimalizacją ceny musiałbym dla każdemu proponować to samo, na zasadzie „kopiuj – wklej” oraz „ciąć czas” potrzebny na zaplanowanie materiału – a każde szkolenie MUSI być inne, dostosowane do sytuacji.

Szanowny Partnerze! Jeśli w tym co robię i piszę znajdujesz choć kawałek siebie… zapraszam do współpracy. W innym przypadku szkoda naszego czasu, gdyż po prostu jesteśmy inni… :)