↑ Powrót do O mnie

Doświadczenie

Przeprowadziłem do tej pory ponad 4 500 h szkoleniowych dla różnych firm i instytucji potrzebujących przeszkolić swoich pracowników, członków bądź klientów. Prowadziłem zajęcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, szkolenia stricte komercyjne oraz angażując się w projekty wolontarystyczne.

Szkoliłem m.in.: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wykluczone społecznie i informatycznie, urzędników, nauczycieli, pracowników firm, członków organizacji pozarządowych.

Współpracowałem bądź współpracuję z:

 • Instytut Regionalny w Katowicach

 • Uniwersytet Śląski

 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, wydział zamiejscowy w Zabrzu

 • Urząd Miasta Tychy

 • Fundacja Ekspert-Kujawy Inowrocław

 • Będziński Inkubator Przedsiębiorczości

 • Stowarzyszenie KISS Komputer I Sprawy Szkoły

 • Europejska Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych

 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec

 • Centrum Edukacji Zawodowej Tychy

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice, Bielsko-Biała, Tychy

 • P.H.U. EWIX gowork.pl

 • LogoSoft Centrum Edukacji Komputerowej w Zabrzu

 • CAD Consult Tychy

 • Speed Szkoła Języka Angielskiego w Tychach

 • Leute Zentrum Firma Consultingowo-Szkoleniowa, Łódź

 • Scarlett sp. z o.o.

 • PCK (Polski Czerwony Krzyż) Zarząd Rejonowy Tychy

 • Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Tychach

 • Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym – Koło w Tychach

 • Tyski Klub Abstynenta BOSMAN

 • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach

 • Polski HR Doradztwo Personalne Sp. z o.o.

Prowadziłem także szkolenia w ramach wolontariatu dla wolontariuszy Projektu Szlachetna Paczka (Relacja z edycji 2010, Relacja z edycji 2011 [1], Relacja z edycji 2011 [2]) oraz beneficjentów projektu Polska Cyfrowa Równych Szans.